Distributivnu mrežu Ribnice Commerce čini baza od nekih 2000 kupaca. U toku trajanja ljetnje turističke sezone taj broj se poveća na oko 3000 kupaca i za sve njih se dostava poručene robe vrši ambulantno – u roku od 24 časa.
Cjelokupno snadbijevanje robom se vrši iz centralnog magacina koji je stacioniran u Podgorici na 5000m2 u kome se nalazi i prostor za skladištenje komorske robe.

Vozni park kompanije Ribnica Commerce čine:

- Kombi vozila

- Pickup vozila
- Putnički automobili
- Vozila sa posebnim režimom za komorsku robu (Termo King)

Pošto je jedan od segmenata kompanije i opsluživanje HORECA (hoteli, restorani i kafići) mreže kupaca, uvijek stojimo na usluzi kako bi zadovoljili i potrebe najzahtjevnijih kupaca, a pri tom održali sve standarde kvaliteta robe sa jedne i prevoza i manipulacije robe sa druge strane.
Kako u fokus svog poslovanja uvijek stavljamo klijenta, tako je svakodnevni servis istih jedna od osnovnih usluga po kojoj se Ribnica Commerce izdvaja od ostalih kompanija u branši. Naš krajnji cilj u svakom poslovnom poduhvatu je zadovoljan kupac jer samo takvim ophodjenjem prema klijentima gradimo zdravo poslovno okruženje.
U dijelu servisiranja klijenata možemo slobodno reći da zauzimamo lidersku poziciju.U okviru logističke službe posluje i servisno odjeljenje koje na zahtjev klijenata dolazi u najkraćem mogućem roku u cilju pružanja tražene usluge i održavanja standard i kvalieteta poslovanja.
Image