Kompanija Ribnica Commerce D.O.O. je i nastala kao uvoznik i distributer prehrambenih proizvoda. Godinama je razvila i dovela do perfekcije sopstvenu distributivno-prodajnu mrežu na teritoriji cijele Crne Gore, gdje robom iz svog veoma širokog asortimana snadbijeva sve postojeće trgovinske sisteme i male kupce. Ribnica danas posjeduje savremeni logistički centar, savremeno skladište, kao i specijalna skladišta za hladne i minusne režime čuvanja robe i u mogućnosti je da obavlja distrubiciju i logistiku za sve vrste proizvoda.

Prodaju na terenu vrše komercijalisti – menadžeri robe, a transport i dostava robe, koji se obavlja u roku od 24h najkasnije, vrši se iz sopstvenog voznog parka.

Od 2011. godine poslovanje je značajno unaprijeđeno implementacijom standarda ISO 9001:2008, sa kojeg  se prešlo i na ISO 9001:2015, kao integrisani sistem HACCP.